Vyf vurige vertalings (Waarskuwing: Wild!)

Die Britse joernaal Literary Review deel al vir dekades lank elke jaar 'n toekenning uit vir die swakste sekstoneel op papier. Jy kan hier gaan kyk na van die vorige wenners van die Bad Sex in Fiction Award se gevleuelde woorde ... Maar as jy jou literêre seks Afrikaans verkies, het ek vir jou vier van die vorige wenners se pogings/prestasies probeer vertaal. Behoede ons.

Morrissey:  The List of the Lost

Toe rol Eliza en Ezra saam in een giggelende sneeubal van vol-liggaam kopulasie, skreeuend en gillend terwyl hulle speels aan mekaar byt en trek in ‘n gevaarlike en onrustige tuimeltrein van seksueel gewelddadige omwenteling met Eliza se borste wat bo-oor Ezra se kermende mond rol en die gepynigde waansin van sy bolvormige saluering… hier het ek opgegee. Ek kon net eenvoudig nie tot by die einde van hierdie ellelange sin kom nie.

“At this, Eliza and Ezra rolled together into the one giggling snowball of full-figured copulation, screaming and shouting as they playfully bit and pulled at each other in a dangerous and clamorous rollercoaster coil of sexually violent rotation with Eliza’s breasts barrel-rolled across Ezra’s howling mouth and the pained frenzy of his bulbous salutation extenuating his excitement as it whacked and smacked its way into every muscle of Eliza’s body except for the otherwise central zone.”

 

Ben Okri: The Age of Magic 

Toe sy hand teen haar tepel skuur het dit ’n skakelaar laat aangaan en sy het aan die brand geslaan. Hy het haar buik aangeraak en dit was asof sy hand deur haar gebrand het. Hy het haar liggaam met indirekte aanrakings gepeper en bittersoet sensasies het haar brein binnegevloei. Sy het bewus geraak van plekke in haar wat net versteek kon wees deur ’n god met ’n sin vir humor. Drywend op warm strome, nie meer van hierdie wêreld nie, het sy bewus geraak van hom wat by haar ingly. Hy het haar met teerheid en krag liefgehad, haar nek gestreel, haar gesig met sy hande geprys totdat sy gebroke was en laag en ritmies begin kerm het … Die heelal was in haar en dit het met elke beweging in haar oopgevou. Êrens in die nag het ‘n verdwaalde vuurpyl verskiet.

 “When his hand brushed her nipple it tripped a switch and she came alight. He touched her belly and his hand seemed to burn through her. He lavished on her body indirect touches and bitter-sweet sensations flooded her brain. She became aware of places in her that could only have been concealed there by a god with a sense of humour. Adrift on warm currents, no longer of this world, she became aware of him gliding into her. He loved her with gentleness and strength, stroking her neck, praising her face with his hands, till she was broken up and began a low rhythmic wail … The universe was in her and with each movement it unfolded to her. Somewhere in the night a stray rocket went off.”

Manil Suri: The City of Devi 

Sekerlik ontplof supernovas in daardie oomblik, êrens in een of ander sterrestelsel. Die hut verdwyn en saam met dit die see en die strande – slegs Karun se liggaam, saamgesluit met myne, bly oor. Ons streep soos superhelde verby sonne en sonnestelsels, ons duik deur skole kwarke en atomiese kerns. Om ons deurbraak vierde ster te vier jubel statistici regoor die wêreld.

 “Surely supernovas explode that instant, somewhere, in some galaxy. The hut vanishes, and with it the sea and the sands – only Karun’s body, locked with mine, remains. We streak like superheroes past suns and solar systems, we dive through shoals of quarks and atomic nuclei. In celebration of our breakthrough fourth star, statisticians the world over rejoice.”

 

 Rachel Johnson: Shire Hell 

JM se hande streel nou my borste en ek word toegelaat om hom terug te soen, maar nie vir lank nie, want hy onderbreek die soene om aan elke bors die aandag te gee wat dit verdien. Terwyl hy soen en trek met sy mond, vind sy hande my skaamhare en met ligte vingers fladder hy daar rond, asof hy ‘n mot is wat in ‘n lampskerm vasgevang is. Byna skreeuend na vyf folterend vreugdevolle minute gryp ek na hom, wat nou kwaai klap teen albei ons buike, om hom in my te sit, maar hy gryp my aan die arms en sit sy tong in my kern, soos ‘n kat wat ’n piering room uitlek en nie ’n enkele druppel wil mors nie.

 “JM’s hands are caressing my breasts, now, and I am allowed to kiss him back, but not for long, for he breaks off, to give each breast the attention it deserves. As he nibbles and pulls with his mouth, his hands find my bush, and with light fingers he flutters about there, as if he is a moth caught inside a lampshade. Almost screaming after five agonizingly pleasurable minutes, I make a grab, to put him, now angrily slapping against both our bellies, inside, but he holds both by arms down, and puts his tongue to my core, like a cat lapping up a dish of cream so as not to miss a single drop.”

 

Sean Thomas: Kissing England

Dit is tyd, tyd … Nou. Ja. Sy is so klein en kompak en tog het sy al die nodige kenmerke … Sal ek u vergelyk aan ’n Sony Walkman, u is meer kompak en meer – Sy is sy eie Toshiba, sy oulike klein JVC, sy dierbare Aiwa … Aiwa, aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwaaaaaaaaahhhhhhhhh …”

(Laat ons eerder nie vra wat presies hier aangaan nie …)

“It is time, time … Now. Yes. She is so small and compact and yet she has all the necessary features … Shall I compare thee to a Sony Walkman, thou art more compact and more – She is his own Toshiba, his dinky little JVC, his sweet Aiwa … Aiwa, aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwa aiwaaaaaaaaahhhhhhhhh …”