Kom ons gesels oor eindes

In gesprekke oor die laaste woorde van boeke, word F. Scott Fitzgerald se klassieke roman The Great Gatsby dikwels genoem. Dit eindig met die sin:

“So we beat on, boats against the current, borne back ceaselessly into the past.”

Ander boeke wat gereeld gereken word onder lysies van beste laaste sinne, is To the Lighthouse deur Virginia Woolf,  Heart of Darkness deur Joseph Conrad en Ulysses deur James Joyce.

Maar wat van Afrikaanse eindes? Skryf hier onder in die kommentare watter boeke volgens jou die mooiste laaste sinne het, sodat ons almal saam agter die beste eindes kan aanlees.